שיחות

מעקב אחר שיחות יוצאות ונכנסות.

כולל את הנתונים הבאים:
1. תאריך ושעת השיחה - אוטומטית.
2. מקבל השיחה.
3. הופנתה אל - ניתן להפנות שיחה לטיפול של משתמש אחר.
4. סטטוס השיחה - חדשה, בטיפול, טופלה. (ניתן להגדיר סטטוסים נוספים).
5. נערכה עם.
6. שיחה נכנסת או יוצאת.
7. סוג השיחה - שיחת מכירה/שירות/יעוץ/תיאום פגישה וכו'.
8. תאריך גמר טיפול - אוטומטי.
9. מספר טלפון.
10. נושאים לשיחה, תוכן השיחה, הוראות לביצוע, הערות.

השיחות מתוייקות אוטומטית בתיק הלקוח ומופיעות ב Dashboard

צילומי מסך
ניהול שיחות
מעקב אחר שיחות יוצאות ונכנסות
ניהול שיחות

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2022 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙