מיזוג דוחות לוורד

מיזוג כל שדה בדו"ח כשדה משתנה אוטומטית בוורד, ניתן ליצר מכתב אוטומטי בוורד שחלקים ממנו יוחלפו אוטומטית עם הנתונים מהדו"ח

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2022 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙