הדפסת מדבקות

מדפיס מדבקות עם שמות הלקוחות והכתובת שלהם.
מערכת האוקטופוס מזהה אוטומטית אם מוגדרת חברה ללקוח,
אם מוגדרת מדפיסה את שם החברה, שם הלקוח וכתובת החברה.
אם לא מוגדרת מדפיסה את שם הלקוח וכתובת הלקוח.

ההדפסה מתבצעת מכל דו"ח התומך במדבקות.

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2021 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙