חלוקה למטלות ושלבים לביצוע

כל פרוייקט מחולק למשימות,
כל משימה מחולקת למטלות,
כל מטלה מחולקת לשלבים לביצוע.

כך יש מעקב מלא ברור וקל.

ניתן להגדיר לכל משימה/מטלה/שלב:
1.אחראי.
2. מה יש לבצע.
3. מי צריך לבצע בפועל.
4. לוח זמנים לביצוע.





התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2021 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ




An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙