יומנים

ישנם 2 סוגי יומנים באוקטופוס:
1. יומנים של המשתמשים - ניתן לבחור משתמש ולראות את כל הפגישות שלו.
2. יומנים של כל מי שנפגשנו איתם - ניתן לבחור יומן של ספק שלנו ולראות את כל הפגישות מולו.

אפשרויות תצוגה של היומן הם:
1. יומי.
2. שבועי מקוצר.
3. שבועי מורחב.
4. שנתי.
5. הצגת חגים כן/לא.
6. ניתן לבחור להציג יומן משותף של כמה אנשי קשר בו זמנית.

היומן מציג את הפגישות עצמן בצורה הבאה:
3. עם מי הפגישה.
4. נושא הפגישה.
5. סוג הפגישה - פגישת מכירה/יעוץ/תמיכה וכו'.
1. זמני נסיעות.
2. סטטוס פגישה כולל צבעים שונים לכל סטטוס - פגישה שהתקימה בירוק, פגישה שבוטלה באדום וכו'.


צילומי מסך
ניהול יומנים
הצגת יומני העובדים כולל זמני נסיעות, צבעים שונים לסטטוס פגישה שונה כגון פגישה שהתקימה בירוק, פגישה שבוטלה באדום
ניהול יומנים

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2022 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙