ניהול מוקדנים

מעקב מלא אחר כל מוקדן:
1. כמה שיחות ביצע.
2. סטטוס השיחות שביצע.
3. באיזה קמפיינים טלפוניים הוא משתתף.

לכל מוקדן יוקפץ אוטומטי חלון עמדת מוקדן הכולל את היכולות הבאות:
1. סימון אם הוא כרגע פעיל או בהפסקה.
2. האם לבצע שיחות אוטומטית או ידנית.
3. תצוגה אוטומטית למי המערכת מחייגת כולל שם וטלפון.
4. הקפצה אוטומטית של מסך תיעוד שיחה.
5. לחצן חיוג ישירות ללקוח (במידה והוגדר חיוג ידני).

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2022 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙