קבלות

קבלה יכולה להכיל כל אחד מסוגי התשלומים הבאים כולל שילוב שלהם ביחד:
1. שקים - עד 12 שקים.
2. מזומן.
3. אשראי - כולל תשלומים.
4. העברה בנקאית.
5. הוראת קבע.

ניתן להגדיר ניכוי מס במקור.

מעקב מלא אחר סטטוס הקבלה:
1. בהפקה.
2. הודפסה.
3. נפרע.
4. נפרע חלקית.

ניתן לקשר את הקבלה לכל אובייקט במערכת (לרבות שיחות/פגישות/חשבוניות וכו')

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2022 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙