דרישות תשלום

דרישות תשלום = חשבונית פרופורמה.
כל דרישת תשלום מקבלת מספור אוטומטי.
כאשר בוחרים לכבוד מי הדרישה, המערכת שולפת אוטומטית בשדה לידי את כל אנשי הקשר הרלוונטים
ומשלימה אוטומטית כתובות רלוונטיות כדי לחסוך זמן הקלדה יקר.

ניתן להוסיף מוצרים על ידי בחירת מוצרים בצורות הבאות:
1. בחירת סוג מוצר ואז את שם המוצר הרלוונטי.
2. בחירת שם המוצר ישירות.
3. בחירת מק"ט המוצר.
4. סריקת הברקוד של המוצר.

מעקב מלא אחר סטטוס דרישת התשלום:
1. בהפקה.
2. לתשלום.
3. שולמה.
4. שולמה חלקית.
5. הוצאה חשבונית.
6. בוטלה.

ניתן להגדיר: תנאי תשלום, לתשלום עד.

ניתן לשכפל דרישת תשלום.

ניתן לבחור תצוגת דרישת התשלום:
1. מט"ח - האם להציג מחיר מוצר במט"ח.
2. ללא מחירים - להציג רק כמות בכל שורה ללא מחיר וסה"כ מסכם של כל המוצרים.
3. ללא סה"כ - להציג רק כמות ומחירים בכל שורה ללא סה"כ מסכם בסוף.

ניתן לקשר את דרישת התשלום לכל אובייקט במערכת (לרבות שיחות/פגישות/חשבוניות וכו')

ניתן ליצור ולקשר אוטומטית את האובייקטים הבאים מדרישת התשלום:
1. חשבונית.
2. תעודת משלוח.

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2021 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙