מצב חשבון בתיק לקוח

הצגת מצב חשבון בתיק הלקוח,

כולל סה"כ של דרישות תשלום, חשבוניות, זיכויים, קבלות לפי תאריכים
וסיכום כולל של כל אחד מהם.

חישוב שתי יתרות לקוח לתשלום לפי:
1. חשבוניות שלא שולמו.
2. דרישות תשלום שלא שולמו - מעולה במקרים בהם הלקוח מקבל חשבוניות לאחר התשלום.

ניתן להגדיר את הנתונים הבאים:
1. יתרת פתיחה - מעולה כאשר עוברים ממערכת אחרת לאוקטופוס ורוצים לישר קו.
2. אובליגו.
3. מסגרת אשראי.

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2022 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙