הצמדת מחירון ללקוח

ניתן להצמיד ללקוח מחירון מתוך 10 מחירונים מוגדרים מראש.
כאשר יוצרים חשבוניות/הצעת מחיר/הזמנה וכו' ללקוח המערכת תבחר את המחירון אוטומטית.

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2021 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙