ניהול לקוח והרבה יותר

ניהול לקוח והרבה יותר

במערכת האוקטופוס ניתן לנהל כל יישות שהיא לרבות:
1. לידים.
2. לקוחות.
3. ספקים.
4. אנשי קשר.
5. חברות.
6. עובדים - מעקב אחר עובדי החברה, ראיון עבודה, הסכמי שכר, מעקב חופשות.
7. רכבים - מעקב אחר טיפולים, חידוש ביטוח, תאונות וכו'.
8. משרדים וסניפים.
9. בנקים - מספרי חשבון, מנהלי סניפים בבנק, אנשי קשר וכו'.
10. אתרי אינטרנט של החברה - ניהול סיסמאות, מיקומי אתרים, מנהלי אתרים וכו'.

ניתן להגדיר את השדות הבאים:
1. שם או שם פרטי ושם משפחה.
2. זיהוי על ידי: ת.ז., ח.פ., עוסק מורשה, מספר דרכון, מספר כרטיס.
3. סיווג - ניתן להגדיר איזה סיווגים שרוצים, לדוגמה: VIP, אקראי וכו'.
4. קישורים ל: LinkedIn, Facebook, Skype.
5. טלפונים ללא הגבלה כולל סוג הטלפון (נייד, בית, עבודה, רו"ח, בחו"ל וכו') כולל אפשרות להגדיר טלפון אחד כראשי.
6. כתובות ללא הגבלה כולל את הנתונים הבאים: סוג (בית, למשלוח, עבודה וכו'), רחוב, דירה, שכונה, ת.ד., עיר, מיקוד, בניין, קומה, ארץ, מדינה, יבשת, אתר אינטרנט. ניתן להגדיר כתובת כראשית ולהגדיר כתובות לשליחת דואר.
7. אימיילים ללא הגבלה כולל סוג האימייל (תמיכה, פרטי, בית).

בהתאם לאופציות הנוספות שנרכשו, המערכת יודעת:
1. לחייג בלחיצה על מספר הטלפון.
2. להציג מפה בלחיצה על הכתובת.
3. לפתוח את אתר האינטרנט בלחיצה על כתובת אתר האינטרנט.
4. לשלוח אימייל בלחיצה על כתובת האימייל.

צילומי מסך
לקוח
הגדרת לקוח כולל שם פרטי, שם משפחה, ת.ז.
לקוח חדש
חברה
הגדרת חברה בע"מ
חברה
רכב
הגדרת רכב חברה
רכב
אתר אינטרנט
ניהול אתר אינטרנט של החברה
אתר אינטרנט
ספק
הגדרת ספק
ספק
עובד
הגדרת עובד בחברה
עובד
טלפון
הגדרת טלפונים ללא הגבלה
טלפון
כתובת
הגדרת כתובות ללא הגבלה
כתובת
אימייל
הגדרת אימיילים ללא הגבלה
אימייל

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2021 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙