קריאות שירות

קריאות שירות:
כל קריאת שירות מקבלת מספור אוטומטי, כולל שם הפונה, טלפון, מספר פקס, אימייל.
ניתן להגדיר את הנתונים הבאים:
1. סטטוס הטיפול בקריאה: חדש, בטיפול, הקפאה, סגור.
2. מעקב מלא אחר כל הפעולות לטיפול בקריאת השירות לרבות מי ביצע את הפעולה, מה היתה הפעולה, ותאריך ושעת ביצוע הפעולה.
3. תיאור הבעיה.
4. מערכת הפעלה (ניתן להגדיר רשימה מראש).
5. אופן קבלת הקריאה.
6. מטפל נוכחי (ניתן להעביר לעובד אחר).
7. תאריך סגירת הטיפול.
8. גורם מטפל אחרון
9. הוספת אירועים הקשורים בקריאת השירות כגון: שיחה, נודעה, פקס, אימייל, Chat, השתלטות מרחוק.
10. הגדרת קטגורית הפניה ב 3 רמות, כולל רשימות השלמה אוטומטית לפי ההקשר:

לדוגמה: רמה 1: תקלה במחשב, תקלת תוכנה, תקלת מדפסת.
אם בוחרים ברמה 1 תקלת מחשב, אז רמה 2 תציג: המחשב לא נדלק, יש הודעת שגיאה, העכבר לא מגיב.
אם בוחרים ברמה 2 המחשב לא נדלק, אז רמה 3 תציג: לחצן ההדלקה לא מגיב, אין אור במחשב, המסך לא מראה כלום

התנסות הורד בחינם
© 1997 - 2022 - כל הזכויות שמורות לחברת די.איי.אס - דורון מערכות מחשבים בע''מ
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙